Tâm sự của một người phụ nữ Việt kiều đau khổ

Tâm sự của một người phụ nữ Việt kiều đau khổ

Vợ chồng tôi định cư ở Anh vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng thường xuyên đi về VN đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại hơn 2 tháng.