Việt Kiều gây bão: “Qua rồi mới thấm, sống ở nước ngoài thua xa Việt Nam”

Việt Kiều gây bão: “Qua rồi mới thấm, sống ở nước ngoài thua xa Việt Nam”

Tôi từng du học ở châu Âu, đã đi qua nhiều nước, và rút ra kết luận này