» 
Thẻ xanh là 'chìa khóa đến New York'

Thẻ xanh là 'chìa khóa đến New York'

Giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ cư dân nào muốn tham gia hoạt động trong không gian kín ở New York.