Hình ảnh nước Mỹ dưới thời ông Joe Biden khác trước

Hình ảnh nước Mỹ dưới thời ông Joe Biden khác trước

Danh tiếng của Mỹ trên trường quốc tế được khôi phục đáng kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở và Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền.