Sự thật về những “tiếng khóc” phát ra trong lò hỏa thiêu: Không chỉ là tâm linh đâu

Sự thật về những “tiếng khóc” phát ra trong lò hỏa thiêu: Không chỉ là tâm linh đâu

Kể từ thời xa xưa, con người rồi cũng sẽ già và ốm yếu, bệnh tật. Mặc dù cái chết của một ai đó xảy ra xung quanh chúng ta thì cũng đều rất buồn, nhưng việc làm tang lễ vẫn sẽ diễn ra để đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.