Bác sỹ Mỹ : Bí quyết ăn ít cơm đúng cách có thể sống thêm được 20 năm!

Bác sỹ Mỹ : Bí quyết ăn ít cơm đúng cách có thể sống thêm được 20 năm!

Từ thời xa xưa, con người đã hy vọng vào một lọai thuốc có thể giúp họ trường sinh bất lão. Vị vua nổi tiếng của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng thậm chí đã phái người đi tìm kiếm khắp thiên hạ. Sau hàng ngàn năm, các nhà khoa học cuối cùng đã thoáng thấy một vài gợi mở!