Gs. Harvard: Cách ngừa COVID-19 hiện nay là thất bại lớn nhất trong lịch sử y tế cộng đồng

Gs. Harvard: Cách ngừa COVID-19 hiện nay là thất bại lớn nhất trong lịch sử y tế cộng đồng

Ông Martin Kulldorff, giáo sư Trường Y Harvard, kiêm nhà dịch tễ học nổi tiếng thế giới cho biết, có thể nói các biện pháp ứng phó toàn cầu đối với COVID-19 (virus viêm phổi Vũ Hán), là “thất bại lớn nhất trong lịch sử y tế cộng đồng.”