» 
 » 
Hành khách bỏ lại gần một triệu USD khắp các sân bay Mỹ

Hành khách bỏ lại gần một triệu USD khắp các sân bay Mỹ

Số tiền hành khách bỏ lại tại các sân bay sẽ được dùng cho chi phí an ninh.